Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. On the Practical Limits of the Evolutionary Digital Filter Design at the Gate Level. In: Applications of Evolutionary Computing. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 344-355. ISBN 978-3-540-33237-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On the Practical Limits of the Evolutionary Digital Filter Design at the Gate Level
Název (cs):K praktickým omezením evolučního návrhu číslicových filtrů na úrovni hradel
Strany:344-355
Sborník:Applications of Evolutionary Computing
Konference:3rd European Workshop on Evolutionary Computation in Hardware Optimisation
Řada knih:LNCS 3907
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2006
ISBN:978-3-540-33237-4
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/evohot06/evohot06.pdf [PDF]
Klíčová slova
evoluční návrh, FIR filtr, IIR filtr
Anotace
Jednoduché číslicové filtry typu FIR a IIR byly navrženy pomocí evolučního algoritmu, který pracuje na úrovni hradel. Tradičně se však tyto filtry navrhují pomocí struktury "vynásob a sečti". V článku jsou vysvětlena omezení evolučního přístupu, která jsou důsledkem toho, že není garantována linearita evolucí navržených filtrů. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {On the Practical Limits of the Evolutionary
	Digital Filter Design at the Gate Level},
  pages = {344--355},
  booktitle = {Applications of Evolutionary Computing},
  series = {LNCS 3907},
  year = 2006,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-540-33237-4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8020}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https