Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

BIDLO Michal, BIDLO Radek a SEKANINA Lukáš. Designing a Novel General Sorting Network Constructor Using Artificial Evolution. TRANSACTIONS ON ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY. Barcelona: World Enformatika Society, 2006, roč. 15, č. 10, s. 85-90. ISBN 975-00803-4-3. ISSN 1305-5313.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Designing a Novel General Sorting Network Constructor Using Artificial Evolution
Název (cs):Návrh algoritmu pro konstrukci řadicích sítí s využitím evolučních technik
Strany:85-90
Kniha:TRANSACTIONS ON ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY VOLUME 15 OCTOBER 2006
Místo vydání:Barcelona, ES
Rok:2006
ISBN:975-00803-4-3
Časopis:TRANSACTIONS ON ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY, roč. 15, č. 10, Barcelona, ES
ISSN:1305-5313
Vydavatel:World Enformatika Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2006/icci2006.pdf [PDF]
Klíčová slova
Development, genetic algorithm, program, sorting network.
Anotace
V příspěvku je představena metoda pro konstrukci libovolně velkých řadicích sítí vykazujících lepší vlastnosti v porovnání s konvenční technikou založenou na stejném přístupu. Tato metoda byla navržena genetickým algoritmem v kombinaci s aplikačně specifickým vývojovým modelem. Navržený algoritmus byl analyzován s využitím formálních prostředků, byla dokázána jeho obecnost (schopnost konstruovat libovolně velké řadící sítě) a vyjádřena časová a prostorová složitost.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Michal Bidlo and Radek Bidlo and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
  title = {Designing a Novel General Sorting Network
	Constructor Using Artificial Evolution},
  pages = {85--90},
  booktitle = {TRANSACTIONS ON ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY VOLUME
	15 OCTOBER 2006},
  journal = {TRANSACTIONS ON ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY},
  volume = 15,
 number = 10,
  year = 2006,
  location = {Barcelona, ES},
  publisher = {World Enformatika Society},
  ISBN = {975-00803-4-3},
  ISSN = {1305-5313},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8198}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https