Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Circuit Design in REPOMO - Reconfigurable Polymorphic Module. In: Proceedings of the Second IASTED International Conference on Computational Intelligence. Anaheim: ACTA Press, 2006, s. 237-241. ISBN 0-88986-602-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Circuit Design in REPOMO - Reconfigurable Polymorphic Module
Název (cs):Evolutionary Circuit Design in REPOMO - Reconfigurable Polymorphic Module
Strany:237-241
Sborník:Proceedings of the Second IASTED International Conference on Computational Intelligence
Konference:The IASTED International Conference on Computational Inteligence
Místo vydání:Anaheim, US
Rok:2006
ISBN:0-88986-602-3
Vydavatel:ACTA Press
Klíčová slova
Evolvable HW, Evolutionary Methods, Biologically Inspired Circuits and Systems, Polymorphic Electronics
Anotace
Polymorfní číslicoví obvody jsou obvody složené z polymorfních (multifunkčních) a také obyčejných hradel. Polymorfní hradla kromě standardní logické funkce (například NAND) mohou mít také jinou logickou funkci (např. NOR), která je aktivována za určitých podmínek. To může být například jiné napájecí napětí, teplota či osvětlení. Tento článek popisuje nový rekonfigurovatelný polymorfní obvod (REPOMO). REPOMO je obvod se čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy obsahující polymorfní a standardní hradla, jejichž propojení je rekonfigurovatelné. REPOMO byl navržen pro tvorbu nových složitých polymorfních obvodů v reálném prostředí. Protože zatím není k dispozici žádná konvenční metoda pro návrh polymorfních obvodů, využívají počáteční experimenty evolučního návrhu. Tyto experimenty jsou také v článku popsány.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolutionary Circuit Design in REPOMO -
	Reconfigurable Polymorphic Module},
   pages = {237--241},
   booktitle = {Proceedings of the Second IASTED International Conference on
	Computational Intelligence},
   year = 2006,
   location = {Anaheim, US},
   publisher = {ACTA Press},
   ISBN = {0-88986-602-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8210}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https