Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Vztah mezi abstraktním a fyzickým výpočtem v kontextu evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 305-310. ISBN 9788072484126.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Vztah mezi abstraktním a fyzickým výpočtem v kontextu evolučního návrhu
Název (en):A Relation Between Abstract and Physical Computing in the Contex of Evolutionary Design
Strany:305-310
Sborník:Kognice a umělý život VII
Konference:Kognícia a umelý život VII
Místo vydání:Opava, CZ
Rok:2007
ISBN:9788072484126
Vydavatel:Slezská univerzita v Opavě
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/kognice/kuz07.pdf [PDF]
Klíčová slova
evoluční návrh, problém implementace, výpočet
Anotace
Evoluční algoritmy je možné využít pro návrh a realizaci číslicových obvodů, a tedy i výpočetních systémů. Výpočetní systémy navržené a fyzicky realizované evolučními technikami však vykazují vlastnosti, jež nenajdeme v existujících výpočetních systémech, které jsou běžně navrhovány inženýry, ani v systémech živé přírody (jako je např. mozek), jejichž chování je také často interpretováno jako výpočet. Článek shrnuje výsledky experimentů, které ukazují, že evoluční algoritmy mohou pro realizaci požadovaného chování využít fyzikální vlastnosti cílové platformy a vlastnosti prostředí (vysoká teplota, radiace), ve kterém je platforma umístěna. Obecně není možné zjistit, jak a proč vyevolvované řešení funguje. Stávající teorie implementace, které řeší vztah mezi abstraktním a fyzickým počítáním, jsou potom zproblematizovány.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Vztah mezi abstraktn{\'{i}}m a fyzick{\'{y}}m
	v{\'{y}}po{\v{c}}tem v kontextu
	evolu{\v{c}}n{\'{i}}ho n{\'{a}}vrhu},
   pages = {305--310},
   booktitle = {Kognice a um{\v{e}}l{\'{y}} {\v{z}}ivot VII},
   year = 2007,
   location = {Opava, CZ},
   publisher = {Silesian University},
   ISBN = {9788072484126},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8345}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https