Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Evolutionary Functional Recovery in Virtual Reconfigurable Circuits. ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems. 2007, roč. 3, č. 2, s. 1-22. ISSN 1550-4832.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Functional Recovery in Virtual Reconfigurable Circuits
Název (cs):Evolutionary Functional Recovery in Virtual Reconfigurable Circuits
Strany:1-22
Rok:2007
Časopis:ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems, roč. 3, č. 2, US
ISSN:1550-4832
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/ject/ject07.pdf [PDF]
Klíčová slova
hardware, logic design, reliability, reconfigurable circuit, evolutionary algorithm
Anotace
Virtuální rekonfigurovatelný obvod (VRC) je speciální rekonfigurovatelné zařízení vytvořené v běžném obvodě typu FPGA s cílem usnadnit implementaci vyvíjejících se obvodů. Zatímco rychlá parciální rekonfigurace a aplikačně specifické výpočetní elementy jsou výhodou VRC, jejich největší nevýhodou je velké množství zdrojů nutných k implementaci v FPGA. Tato studie ukazuje, jak použití VRC ovlivňuje spolehlivost vyvíjejících se systémů v FPGA. Ukazuje se, že tyto vyvíjející se systémy nejsou až tak náchylné k poruchám, jak by jejich vysoká implementační cena mohla evokovat. Evoluční algoritmus je použit pro návrh odolných obvodů a k obnovení činnosti obvodu při poruše. Všechny experimenty byly provedeny na modelech rekonfigurovatelných zařízení.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolutionary Functional Recovery in Virtual
	Reconfigurable Circuits},
   pages = {1--22},
   journal = {ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems},
   volume = 3,
 number = 2,
   year = 2007,
   ISSN = {1550-4832},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8376}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https