Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Evolved Computing Devices and the Implementation Problem. Minds and Machines. 2007, roč. 17, č. 3, s. 311-329. ISSN 0924-6495.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolved Computing Devices and the Implementation Problem
Název (cs):Evolučně vytvořená výpočetní zařízení a problém implementace
Strany:311-329
Rok:2007
Časopis:Minds and Machines, roč. 17, č. 3, NL
ISSN:0924-6495
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/minds/impl_problem.pdf [PDF]
Klíčová slova
computer science, evolvable hardware, implementation problem, cognitivism, Turing machine
Anotace
Evoluční algoritmy je možné využít pro návrh výpočetních systémů. Výpočetní systémy navržené a fyzicky realizované evolučními technikami však vykazují vlastnosti, jež nenajdeme v existujících výpočetních systémech, které jsou běžně navrhovány inženýry. Obecně není možné zjistit, jak a proč vyevolvované řešení funguje. Stávající teorie implementace, které řeší vztah mezi abstraktním a fyzickým počítáním, jsou potom zproblematizovány.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolved Computing Devices and the Implementation
	Problem},
   pages = {311--329},
   journal = {Minds and Machines},
   volume = 17,
 number = 3,
   year = 2007,
   ISSN = {0924-6495},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8501}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https