Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš a MARTÍNEK Tomáš. Evolving Image Operators Directly in Hardware. Genetic and Evolutionary Computation for Image Processing and Analysis. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2007, s. 93-112. ISBN 978-977-454-001-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolving Image Operators Directly in Hardware
Název (cs):Evoluce obrazových operátorů přímo v hardware
Strany:93-112
Kniha:Genetic and Evolutionary Computation for Image Processing and Analysis
Řada knih:EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications, Volume 8
Místo vydání:New York, US
Rok:2007
ISBN:978-977-454-001-1
Vydavatel:Hindawi Publishing Corporation
Klíčová slova
evolvable hardware, image operator, evolutionary algorithm
Anotace
Kapitola prezentuje obvodovou realizaci systému pro evoluční návrh obrazových operátorů. Systém je implementován jako číslicový obvod v FPGA. Je proveda důkladná analýza vlivu parametrů EA na účinnost systému. Implementace je ověřena na několika testovacích problémech.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Mart{\'{i}}nek},
  title = {Evolving Image Operators Directly in Hardware},
  pages = {93--112},
  booktitle = {Genetic and Evolutionary Computation for Image Processing
	and Analysis},
  series = {EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications,
	Volume 8},
  year = 2007,
  location = {New York, US},
  publisher = {Hindawi Publishing Corporation},
  ISBN = {978-977-454-001-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8539}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https