Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

RŮŽIČKA Richard, SEKANINA Lukáš a PROKOP Roman. Physical Demonstration of Polymorphic Self-checking Circuits. In: Proc. of the 14th IEEE Int. On-Line Testing Symposium. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 31-36. ISBN 978-0-7695-3264-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Physical Demonstration of Polymorphic Self-checking Circuits
Název (cs):Physical Demonstration of Polymorphic Self-checking Circuits
Strany:31-36
Sborník:Proc. of the 14th IEEE Int. On-Line Testing Symposium
Konference:14th IEEE International On-line Testing Symposium 2008
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2008
ISBN:978-0-7695-3264-6
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL: [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconruzicka-polymorph.pdf288 KB2008-07-15 08:40:17
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
digital circuit, polymorphic gate, self-checking, adder
Anotace
Polymorfní hradla mohou být chápána jako nová rekonfigurovatelná technologie umožňující integrovat logickou funkci se schopností snímání. Článek představuje nové polymorfní hradlo NAND/NOR řízené úrovní napájecího napětí, výsledky měření provedené na tomto hradle a jeho použití v samočinně testovatelné sčítačce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Roman Prokop},
   title = {Physical Demonstration of Polymorphic
	Self-checking Circuits},
   pages = {31--36},
   booktitle = {Proc. of the 14th IEEE Int. On-Line Testing Symposium},
   year = 2008,
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3264-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8652}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https