Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk, ŽÁDNÍK Martin, SEKANINA Lukáš a TOBOLA Jiří. On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms in FPGA. In: Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 141-152. ISBN 978-3-540-85856-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms in FPGA
Název (cs):Evoluční syntéza lineárních transformací v FPGA
Strany:141-152
Sborník:Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware
Konference:Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Řada knih:LNCS 5216
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2008
ISBN:978-3-540-85856-0
Vydavatel:Springer Verlag
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconices08.pdfICES 2008156 KB2008-08-05 10:43:43
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Evolutionary algorithm, evolutionary design, multiple constant multiplier, linear transformation, FPGA
Anotace
V tomto příspěvku je představena evoluční technika, která umožňuje automatický návrh násobiček s konstantními koeficienty a lineárních transformací. Z hlediska vyčíslení fitness funkce se jedná o velmi zajímavý problém, neboť fitness hodnotu je možné vyhodnotit v konstantním čase. S využitím HW akcelerátoru lze dosáhnout významného urychlení výpočtu oproti konvenčnímu PC. Uvedená technika dosahuje v určitých případech mnohem lepších výsledků než nejlepší známý heuristický přístup.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Martin
	{\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Tobola},
   title = {On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms in FPGA},
   pages = {141--152},
   booktitle = {Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware},
   series = {LNCS 5216},
   year = {2008},
   location = {Berlin, DE},
   publisher = {Springer Verlag},
   ISBN = {978-3-540-85856-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8664}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.221.93.187
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]