Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal, SEKANINA Lukáš, TORRESEN Jim, GLETTE Kyrre a FURUHOLMEN Marcus. Evolution of Impulse Bursts Noise Filters. In: Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 27-34. ISBN 978-0-7695-3714-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of Impulse Bursts Noise Filters
Název (cs):Evoluce filtrů potlačujících skupinový výstřelový šum
Strany:27-34
Sborník:Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Konference:NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2009
ISBN:978-0-7695-3714-6
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconfinal_ahs09.pdf520 KB2010-01-19 14:08:33
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
image filter, evolutionary design, impulse bursts noise
Anotace
Tento článek se zabývá evolučním návrhem filtrů určených k potlačení speciálního typu výstřelového šumu označovaného jako skupinový impulsní šum (impulse bursts noise). Jelikož je nutné pracovat s filtrovacím oknem o min. rozměru 5x5 obrazových bodů, což představuje min. 25 osmibitových vstupů, není možné filtry navrhovat přímo z důvodu tzv. škálovatelnosti evolučního návrhu obvodů. V článku je proto navržen přístup založený na tzv. selektoru, který umožňuje problém škálovatelnosti překonat. Z filtrovacího okna 5x5 obrazových bodů je selektorem zvoleno pouze několik nejvýznamnějších bodů. Úkolem evolučního algoritmu je a) navrhnout filtr a b) nalézt nejvhodnější konfiguraci selektoru. Experimentální vyhodnocení ukázalo, že evolučně navržené filtry vykazují lepší výsledky, než konvenční řešení založené na mediánové filtraci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Michal
	Bidlo and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Jim
	Torresen and Kyrre Glette and Marcus Furuholmen},
   title = {Evolution of Impulse Bursts Noise Filters},
   pages = {27--34},
   booktitle = {Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware
	and Systems},
   year = 2009,
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3714-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8988}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https