Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a BIDLO Michal. A Method for Design of Impulse Bursts Noise Filters Optimized for FPGA Implementations. In: DATE 2010: Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2010, s. 1731-1736. ISBN 978-3-9810801-6-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Method for Design of Impulse Bursts Noise Filters Optimized for FPGA Implementations
Název (cs):Metoda pro návrh filtrů impulsního šumu typu Burst Noise optimalizovaných pro FPGA
Strany:1731-1736
Sborník:DATE 2010: Design, Automation and Test in Europe
Konference:Design, Automation and Test in Europe Conference
Místo vydání:Dresden, DE
Rok:2010
ISBN:978-3-9810801-6-2
Vydavatel:European Design and Automation Association
URL:http://www.date-conference.com/proceedings/ [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondate2010.pdf651 KB2010-03-30 15:10:10
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
image filter, impulse burst noise, digital circuit, genetic programming, FPGA
Anotace
Článek se zabývá evolučním návrhem obrazových filtrů pro potlačení dávkového pulsního šumu. Evolučně navržené filtry vykazují kvalitu srovnatelnou s konvenčními filtry. Pro jejich realizaci v FPGA je však potřeba mnohem menší plocha.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Michal Bidlo},
   title = {A Method for Design of Impulse Bursts Noise
	Filters Optimized for FPGA Implementations},
   pages = {1731--1736},
   booktitle = {DATE 2010: Design, Automation and Test in Europe},
   year = 2010,
   location = {Dresden, DE},
   publisher = {European Design and Automation Association},
   ISBN = {978-3-9810801-6-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9182}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https