Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Evoluční návrh hardware. Umelá inteligencia a kognitívna veda II. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, s. 437-465. ISBN 978-80-227-3284-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční návrh hardware
Název (en):Evolutionary Hardware Design
Strany:437-465
Kniha:Umelá inteligencia a kognitívna veda II
Řada knih:Edícia výskumných textov FIIT STU
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2010
ISBN:978-80-227-3284-0
Vydavatel:Vydavateľstvo STU
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconsekanina.pdf1,33 MB2011-02-18 16:43:34
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
evolvable hardware, reconfigurable circuit, evolutionary algorithm, genetic programming
Anotace
Kapitola shrnuje problematiku evolučního návrhu hardware, kdy je cílem pomocí evolučního algoritmu navrhnout nové výhodné implementace číslicových obvodů, analogových obvodů, antén a dalších zařízení. Na případových studiích zejména z oblasti návrhu číslicových obvodů jsou demonstrovány výhody a limity evolučního návrhu. Pozornost je rovněž věnována teoretické analýze evolučně navržených výpočetních systémů a důsledkům pro tzv. problém implementace. Dále je nastíněno, jakým způsobem by bylo vhodné interpretovat patentové právo, aby bylo užitečné i z pohledu automatického generování patentovatelných vynálezů.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} n{\'{a}}vrh hardware},
  pages = {437--465},
  booktitle = {Umel{\'{a}} inteligencia a kognit{\'{i}}vna veda II},
  series = {Ed{\'{i}}cia v{\'{y}}skumn{\'{y}}ch textov FIIT STU},
  year = 2010,
  location = {Bratislava, SK},
  publisher = {Vydavate{\'{l}}stvo STU},
  ISBN = {978-80-227-3284-0},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9234}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https