Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. On Impact of Environment on the Complexity Generated by Evolutionary Development. In: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2010, s. 501-508. ISBN 978-80-214-4120-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Impact of Environment on the Complexity Generated by Evolutionary Development
Název (cs):O vlivu prostředí na složitost generovanou v procesu výpočetního vývinu
Strany:501-508
Sborník:MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing
Konference:16th International Mendel Conference on Soft Computing
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4120-0
Vydavatel:Fakulta strojního inženýrství VUT
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2010/mendel2010_extended.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evolutionary algorithm, development, environment, rewriting system, complexity.
Anotace
V článku je představen formální koncept systému pro výpočetní vývin (development). Tento koncept je aplikován v experimentech výzkumu vlivu externí informace na složitost objektů generovaných v procesu vývinu. Externí informace je do vyvíjejícího se systému dodávána v podobě prostředí, v němž k vývinu dochází. Genetický algoritmus je použit k návrhu vývojového systému (založeného na představeném formálním modelu), který je schopen generovat co nejsložitější objekty. Je studována závislost složitosti generovaných objektů na různých parametrech vývojového systému. Provedené experimenty ukazují, že složitost generovaných objektů je mnohem více ovlivňována právě informací z prostředí než samotnými pravidly vývojového systému.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {On Impact of Environment on the Complexity
	Generated by Evolutionary Development},
   pages = {501--508},
   booktitle = {MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft
	Computing},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Mechanical Engineering BUT},
   ISBN = {978-80-214-4120-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9246}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https