Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Towards Scalable and Accurate Microscopic Traffic Simulation Using Advanced Cellular Automata Based Models. In: Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems Workshops. Madeira Island: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2010, s. 27-35. ISBN 978-972-8822-20-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards Scalable and Accurate Microscopic Traffic Simulation Using Advanced Cellular Automata Based Models
Název (cs):Škálovatelný a vysoce přesný mikrosimulačný model založen na pokročilých celulárních automatech
Strany:27-35
Sborník:Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems Workshops
Konference:13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems
Místo vydání:Madeira Island, PT
Rok:2010
ISBN:978-972-8822-20-0
Vydavatel:IEEE Intelligent Transportation Systems Society
Klíčová slova
Traffic, microsimulation, validation, fundamental diagram, acceleration, multicore.
Anotace
Článek presentuje nový model pro mikrosimulaci vysoce rozsáhlých cestních síti. Model je založený na aplikaci celulárních automatů (CA) a rozšířen o eleminaci nechtěných vlastností těchto modelů, jakou je zastavení z maximální rychlosti v jediném simulačním kroku. Přesnost modelu byla validována porovnáním se základními fundamentálními diagramy. Paralelní implementace umožňuje témeř lineární zrýchlení na platformách s vícejadrovými procesory.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavol Kor{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina
	and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Towards Scalable and Accurate Microscopic Traffic
	Simulation Using Advanced Cellular Automata Based
	Models},
   pages = {27--35},
   booktitle = {Proceedings of the 13th International IEEE Conference on
	Intelligent Transportation Systems Workshops},
   year = 2010,
   location = {Madeira Island, PT},
   publisher = {IEEE Intelligent Transportation Systems Society},
   ISBN = {978-972-8822-20-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9334}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https