Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. A Scalable Cellular Automata Based Microscopic Traffic Simulation. In: Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2011 (IV11). Baden-Baden: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2011, s. 13-18. ISBN 978-1-4577-0889-3. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5940393
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Scalable Cellular Automata Based Microscopic Traffic Simulation
Název (cs):Mikroskopická simulace dopravy založená na škálovatelném modelu celulárního automatu
Strany:13-18
Sborník:Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2011 (IV11)
Konference:2011 IEEE Intelligent Vehicles Symposium
Místo vydání:Baden-Baden, DE
Rok:2011
URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5940393
ISBN:978-1-4577-0889-3
DOI:10.1109/IVS.2011.5940393
Vydavatel:IEEE Intelligent Transportation Systems Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconIV2011.pdf407 KB2013-01-03 10:06:56
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Simulation, Traffic, Scalable approach, Bitwise operation
Anotace
Článek představuje nový model pro simulaci rozsáhlých dopravních sítí. Simulační model je založen na celulárním automatu (CA) a je vhodně rozšířen o eliminaci nechtěných vlastností základních CA modelů. Tou je například zastavení z maximální rychlosti na nulu v jednom simulačním kroku. Přesnost modelu byla validována použitím fundamentálních diagramů. Paralelní implementace dovoluje téměř lineární zrychlení, co umožňuje simulace několikrát rychleji než v reálném čase. Proto se nabízí  využít simulace pro odhad stavu dopravy i pro veliké dopravní sítě, např. i s různými scénáři.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Pavol Kor{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina
	and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {A Scalable Cellular Automata Based Microscopic
	Traffic Simulation},
  pages = {13--18},
  booktitle = {Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2011
	(IV11)},
  year = 2011,
  location = {Baden-Baden, DE},
  publisher = {IEEE Intelligent Transportation Systems Society},
  ISBN = {978-1-4577-0889-3},
  doi = {10.1109/IVS.2011.5940393},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9554}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https