Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Cellular automata based traffic simulation accelerated on GPU. In: Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL2011). Brno: Ústav automatizace a informatiky FSI VUT, 2011, s. 395-402. ISBN 978-80-214-4302-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cellular automata based traffic simulation accelerated on GPU
Název (cs):Dopravní simulace založené na celulárním automatu akcelerované na GPU
Strany:395-402
Sborník:Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL2011)
Konference:17th International Mendel Conference on Soft Computing
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4302-0
Vydavatel:Ústav automatizace a informatiky FSI VUT
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconMENDEL11.PDF4,45 MB2013-01-03 10:54:35
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Doprava, Mikrosimulace, Celulární automat, Akcelerace, GPU.
Anotace
Článek se zabývá akcelerací mikrosimulačního modelu dopravy, který je založen na modelu celulárního automatu. Program je implementován s použitím NVidia CUDA SDK a testovány byli různe implementace.
Abstrakt
Intelligent transportation systems become more and more important with the increasing traffic densities and safety requirements. A reasonably good traffic prediction can be obtained using microscopic traffic simulation models witch distinguish and trace every traffic entity. However, microscopic simulation requires considerable computing resources. In this paper, we propose to accelerate a cellular automata based microscopic traffic simulator using graphic processing units (GPU). The proposed accelerator provides speed-up of 204.65 with respect to a single core solution for problems instances containing 170 mil. cells, equivalent to 935 000 km of traffic network. This solution is sufficient to predict traffic simulations multiple in real-time.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavol Kor{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina
	and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Cellular automata based traffic simulation
	accelerated on GPU},
   pages = {395--402},
   booktitle = {Proceedings of the 17th International Conference on Soft
	Computing (MENDEL2011)},
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Institute of Automation and Computer Science FME BUT},
   ISBN = {978-80-214-4302-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9555}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https