Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

RŮŽIČKA Richard, ŠIMEK Václav a SEKANINA Lukáš. Behavior of CMOS Polymorphic Circuits in High Temperature Environment. In: Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 447-452. ISBN 978-1-4244-9753-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Behavior of CMOS Polymorphic Circuits in High Temperature Environment
Název (cs):Chování polymorfních obvodů CMOS při vysokých teplotách
Strany:447-452
Sborník:Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2011
Místo vydání:Cottbus, DE
Rok:2011
ISBN:978-1-4244-9753-9
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconPID1728077.pdf649 KB2011-04-22 10:50:17
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Polymorphic digital circuits, polymorphic gates, reconfigurable circuits, temperature-aware design.
Anotace
Článek popisuje sérii experimentů konaných s cílem analyzovat vliv vysokých teplot na chování polymorfních číslicových obvodů. Tyto experimenty byly provedeny na rekonfigurovatelném polymorfním obvodě REPOMO32, který lze (kromě konfiguračního bitového řetězce) konfigurovat také změnou napájecího napětí (Vdd). Experimenty ukazují, že polymorfní hradla v obvodě lze snadno ovlivnit (jejich funkci) ne pouze změnou Vdd, ale také změnou teploty. Kromě toho experimenty také potvrdily, že obvod REPOMO32 je dostatečně robustně navržen a jeho dynamické parametry jsou v širokém rozsahu pracovních teplot dostatečně stabilní na to, aby mohl být využíván v dalších návrzích číslicových polymorfních obvodů řízených teplotou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}imek and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Behavior of CMOS Polymorphic Circuits in High
	Temperature Environment},
   pages = {447--452},
   booktitle = {Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Design and
	Diagnostics of Electronic Circuits and Systems},
   year = 2011,
   location = {Cottbus, DE},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-9753-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9581}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https