Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. Evolution of Iterative Formulas Using Cartesian Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6881, s. 11-20. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of Iterative Formulas Using Cartesian Genetic Programming
Název (cs):Evoluce iteračních vzorců pomocí kartézského genetického programování
Strany:11-20
Místo vydání:DE
Rok:2011
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2011, č. 6881, DE
ISSN:0302-9743
Klíčová slova
kartézské genetické programování, iterační algoritmy
Anotace
Mnoho funkcí (například dělení nebo druhá odmocnina) se v hardwaru implementuje pomocí iteračních algoritmů. Navržená metoda založená na genetickém programování umožňuje automaticky navrhovat iterační algoritmy s využitím elementárních funkcí. Ukázali jsme, že pomocí kartézského genetického programování lze vyvíjet různé iterační vzorce pro různé úlohy (například dělení nebo nalezení největšího společného dělitele) se zachováním přijatelné výpočetní složitosti.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Milo{\v{s}} Mina{\v{r}}{\'{i}}k and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolution of Iterative Formulas Using Cartesian
	Genetic Programming},
   pages = {11--20},
   journal = {Lecture Notes in Computer Science},
   volume = 2011,
 number = 6881,
   year = 2011,
   ISSN = {0302-9743},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9633}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https