Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SALVADOR Ruben, VIDAL Alberto, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Bio-inspired FPGA architecture for self-calibration of an image compression core based on wavelet transforms in embedded systems. In: VLSI Circuits and Systems V. Bellingham: SPIE - the international society for optics and photonics, 2011, s. 1-13. ISBN 978-0-8194-8656-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Bio-inspired FPGA architecture for self-calibration of an image compression core based on wavelet transforms in embedded systems
Název (cs):Biologií inspirovaná architektura v FPGA pro samokalibraci obrazové komprese založené na vlnkové transformaci ve vestavěných systémech
Strany:1-13
Sborník:VLSI Circuits and Systems V
Konference:SPIE Microtechnologies 2011
Řada knih:Proc. of SPIE Vol. 8067
Místo vydání:Bellingham, US
Rok:2011
ISBN:978-0-8194-8656-1
Vydavatel:SPIE - the international society for optics and photonics
Klíčová slova
wavelet transform, FPGA, image compression, calibration
Anotace
Článek prezentuje biologií inspirovanou architekturu pro samokalibraci obrazové komprese založené na vlnkové transformaci. Implementace v FPGA je určena pro vestavěné systémy. Je ukázáno, že je navržená architektura schopna provést samokalibraci pro určitou třídu obrázků a dosáhnout tak lepší kvality komprese než standardní implementace. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ruben Salvador and Alberto Vidal and Felix Moreno
	and Teresa Riesgo and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Bio-inspired FPGA architecture for
	self-calibration of an image compression core
	based on wavelet transforms in embedded systems},
  pages = {1--13},
  booktitle = {VLSI Circuits and Systems V},
  series = {Proc. of SPIE Vol. 8067},
  year = 2011,
  location = {Bellingham, US},
  publisher = {SPIE - the international society for optics and photonics},
  ISBN = {978-0-8194-8656-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9661}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https