Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal, SEKANINA Lukáš a GLETTE Kyrre. Evolutionary Design of Efficient and Robust Switching Image Filters. In: Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 192-199. ISBN 978-1-4577-0599-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of Efficient and Robust Switching Image Filters
Název (cs):Evoluční návrh účinných a robustních přepínaných obrazových filtrů
Strany:192-199
Sborník:Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Konference:NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems 2011
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2011
ISBN:978-1-4577-0599-1
DOI:10.1109/ahs.2011.5963935
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconahs2011switching.pdf933 KB2011-06-15 11:22:48
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
image filter, evolutionary design, impulse burst noise, digital circuit
Anotace
Článek popisuje evoluční metodu návrhu obrazových filtrů, které jsou určeny pro potlačení výstřelového šumu (impulse burst). Pomocí kartézského genetického programování je navržen obvodový filtr s multiplexovaným výstupem, který dovoluje nepoškozené pixely přímo posílat na výstup obvodu. Kvalita filtrace byla porovnána s různými stávajícími řešeními.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Michal
	Bidlo and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Kyrre
	Glette},
  title = {Evolutionary Design of Efficient and Robust
	Switching Image Filters},
  pages = {192--199},
  booktitle = {Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive
	Hardware and Systems},
  year = 2011,
  location = {Los Alamitos, US},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4577-0599-1},
  doi = {10.1109/ahs.2011.5963935},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9680}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https