Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Formal verification of candidate solutions for post-synthesis evolutionary optimization in evolvable hardware. Genetic Programming and Evolvable Machines. Berlin: Springer Verlag, 2011, roč. 12, č. 3, s. 305-327. ISSN 1389-2576.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Formal verification of candidate solutions for post-synthesis evolutionary optimization in evolvable hardware
Název (cs):Formální verifikace kandidátních řešení pro evoluční optimalizaci v evolvable hardware
Strany:305-327
Místo vydání:DE
Rok:2011
Časopis:Genetic Programming and Evolvable Machines, roč. 12, č. 3, Berlin, DE
ISSN:1389-2576
DOI:10.1007/s10710-011-9132-7
URL:http://www.springerlink.com/content/h7q3322n202p0744/ [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconvasicek_sekanina_genp2011.pdf520 KB2011-07-18 16:12:29
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
genetic programming, circuit optimization, SAT solver, evolvable hardware
Anotace
V této práci je využita formální verifikace pro zkrácení doby evaluace kandidátních řešení při evolučním návrhu a optimalizaci číslicových obvodů. Navržená metoda předpokládá, že existuje plně funkční řešení, u kterého se snažíme redukovat počet hradel. Evoluce probíhá pomocí kartézského genetického programování, které využívá SAT solver pro rozhodnutí, zda je kandidátní řešení plně funkční. Navržená metoda umožňuje optimalizovat obvody, které mají desítky vstupů a sestávají z tisíců hradel. Pro testovací obvody ze sady LGSynth93 došlo v průměru ke snížení počtu hradel o 37,8% v porovnání s konvenční metodou SIS.  
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Formal verification of candidate solutions for
	post-synthesis evolutionary optimization in
	evolvable hardware},
   pages = {305--327},
   journal = {Genetic Programming and Evolvable Machines},
   volume = 12,
 number = 3,
   year = 2011,
   ISSN = {1389-2576},
   doi = {10.1007/s10710-011-9132-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9712}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https