Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš a SALAJKA Vojtěch. Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image Multi-Filtering. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 824-827. ISBN 978-1-4577-2145-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image Multi-Filtering
Název (cs):K novým aplikacím vícefunkční logiky: Vícefunkční filtrace obrazu
Strany:824-827
Sborník:Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe
Konference:Design, Automation and Test in Europe 2012
Místo vydání:Dresden, DE
Rok:2012
ISBN:978-1-4577-2145-8
Vydavatel:European Design and Automation Association
URL:http://www.date-conference.com/proceedings/ [HTML]
Klíčová slova
multifunction logic, polymorphic gate, image filter, genetic programming
Anotace
Vícefunkční (nebo polymorfní) hradla vykonávají dvě nebo několik logických funkcí v závislosti na nastavení řídicích signálů. V článku je ukázáno použití multifunkčních komponent, které mohou být sestaveny z multifunkčních hradel, pro realizaci obrazových filtrů. Genetické programování bylo použito pro vytvoření takových vícefunkčních filtrů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Vojt{\v{e}}ch Salajka},
   title = {Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image
	Multi-Filtering},
   pages = {824--827},
   booktitle = {Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe},
   year = {2012},
   location = {Dresden, DE},
   publisher = {European Design and Automation Association},
   ISBN = {978-1-4577-2145-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9749}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.2.109
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]