Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš a SALAJKA Vojtěch. Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image Multi-Filtering. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 824-827. ISBN 978-1-4577-2145-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image Multi-Filtering
Název (cs):K novým aplikacím vícefunkční logiky: Vícefunkční filtrace obrazu
Strany:824-827
Sborník:Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe
Konference:Design, Automation and Test in Europe 2012
Místo vydání:Dresden, DE
Rok:2012
ISBN:978-1-4577-2145-8
DOI:10.1109/DATE.2012.6176608
Vydavatel:European Design and Automation Association
URL:http://www.date-conference.com/proceedings/ [HTML]
Klíčová slova
multifunction logic, polymorphic gate, image filter, genetic programming
Anotace
Vícefunkční (nebo polymorfní) hradla vykonávají dvě nebo několik logických funkcí v závislosti na nastavení řídicích signálů. V článku je ukázáno použití multifunkčních komponent, které mohou být sestaveny z multifunkčních hradel, pro realizaci obrazových filtrů. Genetické programování bylo použito pro vytvoření takových vícefunkčních filtrů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Vojt{\v{e}}ch
	Salajka},
  title = {Towards New Applications of Multi-Function Logic:
	Image Multi-Filtering},
  pages = {824--827},
  booktitle = {Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe},
  year = 2012,
  location = {Dresden, DE},
  publisher = {European Design and Automation Association},
  ISBN = {978-1-4577-2145-8},
  doi = {10.1109/DATE.2012.6176608},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9749}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https