Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. A SAT-based Fitness Function for Evolutionary Optimization of Polymorphic Circuits. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 715-720. ISBN 978-1-4577-2145-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A SAT-based Fitness Function for Evolutionary Optimization of Polymorphic Circuits
Název (cs):Fitness funkce využívající SAT solver pro evoluční optimalizaci polymorfních obvodů
Strany:715-720
Sborník:Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe
Konference:Design, Automation and Test in Europe 2012
Místo vydání:Dresden, DE
Rok:2012
ISBN:978-1-4577-2145-8
DOI:10.1109/DATE.2012.6176563
Vydavatel:European Design and Automation Association
URL:http://www.date-conference.com/proceedings/ [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondate2012sat_poly.pdf277 KB2012-03-16 23:27:12
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
multifunction logic, logic synthesis, genetic programming
Anotace
Vícefunkční (nebo polymorfní) hradla mohou být použita pro realizaci vícefunkčních obvodů, které jsou schopny plnit různé funkce v různých prostředích. V článku je navrženo použití SAT solveru pro redukci doby evaluace kandidátního polymorfního obvodu, jehož velikost je optimalizována pomocí genetického programování. Navržená metoda umožnila zredukovat počet hradel v testovacích obvodech o cca 30% v porovnání s existujícími přístupy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {A SAT-based Fitness Function for Evolutionary
	Optimization of Polymorphic Circuits},
  pages = {715--720},
  booktitle = {Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe},
  year = 2012,
  location = {Dresden, DE},
  publisher = {European Design and Automation Association},
  ISBN = {978-1-4577-2145-8},
  doi = {10.1109/DATE.2012.6176563},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9750}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https