Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, HARDING Simon L., BANZHAF Wolfgang a KOWALIW Taras. Image Processing and CGP. Cartesian Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 181-215. ISBN 978-3-642-17309-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Image Processing and CGP
Název (cs):Zpracování obrazu a CGP
Strany:181-215
Kniha:Cartesian Genetic Programming
Řada knih:Natural Computing Series
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2011
ISBN:978-3-642-17309-7
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
evolutionary computing, cartesian genetic programming, image processing
Anotace
Tato kapitola představuje použití kartézského genetického programování (CGP) jako nástroje pro automatizovaný návrh obrazových operátorů a v úloze klasifikace obrázků. Jedná se o šestou kapitolu knihy Miller J. F. (ed) : Cartesian Genetic Programming. Springer Verlag, 2011
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and L. Simon Harding
	and Wolfgang Banzhaf and Taras Kowaliw},
  title = {Image Processing and CGP},
  pages = {181--215},
  booktitle = {Cartesian Genetic Programming},
  series = {Natural Computing Series},
  year = 2011,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-17309-7},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9771}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https