Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, SALAJKA Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 432-439. ISBN 978-1-4673-1508-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering
Název (cs):Dvoukroková evoluce polymorfních obvodů pro filtraci obrazu
Strany:432-439
Sborník:2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence
Konference:IEEE World Congress on Computational Intelligence
Místo vydání:CA, US
Rok:2012
ISBN:978-1-4673-1508-1
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconcec.pdf905 KB2012-06-25 17:01:37
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
image filter, multifunctional logic, genetic programming, digital circuit
Anotace
Článek ukazuje způsob realizace vícefunkčních obrazových filtrů pomocí vícefunkčních hradel. Obrazové filtry jsou navrhovány pomocí kartézského genetického programování (CGP), a to ve dvou krocích. Nejdříve je algoritmem CGP navržena struktura filtru. Následně jsou jednotlivé komponenty filtru optimalizovány pomocí CGP pracujícího na úrovni hradel a konvenčních optimalizačních technik pro logické obvody. Navržené filtry vykazují dobrou kvalitu filtrace a současně nižší implementační cenu v porovnání s řešením založeným na multiplexování běžně používaných filtrů. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Vojt{\v{e}}ch Salajka and
	Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image
	Multi-Filtering},
   pages = {432--439},
   booktitle = {2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence},
   year = {2012},
   location = {CA, US},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-4673-1508-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9865}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.149.239
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]