Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

PETRLÍK Jiří, KORČEK Pavol, FUČÍK Otto, BESZÉDEŠ Marián a SEKANINA Lukáš. Estimation of missing values in traffic density maps. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 632-637. ISBN 978-1-4673-3062-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Estimation of missing values in traffic density maps
Název (cs):Výpočet chybějících hodnot zátěžových map pomocí evolučního algoritmu
Strany:632-637
Sborník:Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems
Konference:15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems
Místo vydání:Anchorage, US
Rok:2012
ISBN:978-1-4673-3062-6
DOI:10.1109/ITSC.2012.6338757
Vydavatel:IEEE Intelligent Transportation Systems Society
Klíčová slova
Optimization and Control: Theory and Modeling,Statistical Modeling, Data Mining and Analysis 
Anotace
V dopravních zátěžových mapách (TDM) je reprezentována hustota provozu na komunikaci jako počet projetých vozidel za určitý časový interval. Dopravní zátěžové mapy jsou používány dopravními experty jako hlavní podklad pro plánování nové infrastruktury, nebo pro informování řidičů o aktuální dopravní situaci. Předkládáme dvě metody pro odhad chybějících hodnot v TDM. V první metodě je problém formulován poměrně striktně jako úloha kvadratického programování (QP) a využívá QP solver k získání řešení. Druhá, více obecná metoda je založena na multikriteriálním genetickém algoritmu, který nám umožňuje nalézt vhodný kompromis mezi několika kritérii, která může formulovat dopravní expert. Obě tyto metody mohou pracovat automaticky, nebo mohou být použity dopravním expertem k iterativnímu odhadu. Popisujeme výsledky experimentálního vyhodnocení prováděné na reálných a náhodně vygenerovaných datech.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Petrl{\'{i}}k and Pavol
	Kor{\v{c}}ek and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k and
	Mari{\'{a}}n Besz{\'{e}}de{\v{s}} and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Estimation of missing values in traffic density
	maps},
  pages = {632--637},
  booktitle = {Proceedings of the 15th International IEEE Conference on
	Intelligent Transportation Systems},
  year = 2012,
  location = {Anchorage, US},
  publisher = {IEEE Intelligent Transportation Systems Society},
  ISBN = {978-1-4673-3062-6},
  doi = {10.1109/ITSC.2012.6338757},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9899}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https