Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4417-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits
Název (cs):Nové přístupy v evoluční syntéze a optimalizaci běžných a polymorfních obvodů
Strany:111
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4417-1
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Polymorphic gate, polymorphic circuit, digital circuit design, evolutionary design, evolutionary optimization, Cartesian Genetic Programming
Anotace
Tato monografie se zabývá evolučním návrhem a optimalizací jak běžných, tak polymorfních digitálních obvodů. V práci jsou uvedena a vyhodnocena nová rozšíření kartézského genetického programování (Cartesian Genetic Programming, CGP), která umožňují zkrácení výpočetního času a získávání kompaktnějších obvodů. Další část práce se zaměřuje na nové metody syntézy polymorfních obvodů. Uvedené metody založené na polymorfních binárních rozhodovacích diagramech a polymorfním multiplexovaní rozšiřují běžné reprezentace digitálních obvodů, a to s ohledem na začlenění polymorfních hradel. Z důvodu snížení počtu hradel v obvodech syntetizovaných uvedenými metodami je provedena evoluční optimalizace založená na CGP. Implementované polymorfní obvody, které jsou optimalizovány s využitím CGP, reprezentují nejlepší známá řešení, jestliže je jako cílové kritérium brán počet hradel obvodu.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Recent Advances in Evolutionary Synthesis and
	Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits},
   pages = 111,
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4417-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9908}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https