Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SALVADOR Ruben, VIDAL Alberto, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2012, roč. 36, č. 5, s. 427-438. ISSN 0141-9331.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling
Název (cs):Akcelerace evoluce vlnkové transformace v FPGA pomocí optimalizace plánování úloh
Strany:427-438
Místo vydání:NL
Rok:2012
Časopis:Microprocessors and Microsystems, roč. 36, č. 5, Amsterdam, NL
ISSN:0141-9331
DOI:10.1016/j.micpro.2012.02.002
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933112000191 [HTML]
Klíčová slova
Evolvable hardware, FPGA, Bio-inspired architectures, Adaptive embedded systems, Adaptive image compression, Evolutionary Computation, Evolved wavelet transforms, Filter optimization
Anotace
Adaptivní vestavěné systémy jsou požadovány v mnoha aplikacích. Tato práce se zabývá adaptivní komresí obrazu v FPGA. Zjednodušená verze evoluční strategie je využita k optimalizaci filtrů v diskrétní vlnkové transformaci. Doba evoluce je redukována díky optimalizované paměťové architektuře, paralelnímu zpracování a plánování úloh. Celkově došlo ke zkrácení doby evoluce o 44% vzhledem k předchozím implementacím.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ruben Salvador and Alberto Vidal and Felix Moreno
	and Teresa Riesgo and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Accelerating FPGA-based evolution of wavelet
	transform filters by optimized task scheduling},
   pages = {427--438},
   journal = {Microprocessors and Microsystems},
   volume = 36,
 number = 5,
   year = 2012,
   ISSN = {0141-9331},
   doi = {10.1016/j.micpro.2012.02.002},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9966}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https