Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7491, s. 163-172. ISBN 978-3-642-32936-4. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-32937-1_17
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP
Název (cs):Akcelerace evolučního návrhu obrazových filtrů s použitím koevoluce v kartézském GP
Strany:163-172
Kniha:The 12th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2012
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-32937-1_17
ISBN:978-3-642-32936-4
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7491, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-642-32937-1_17
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Cartesian genetic programming, coevolution, fitness modeling, image filter design.
Anotace
Tento článek se zabývá akcelerací v úloze evolučního návrhu obrazových filtrů s použitím koevoluce kandidátních filtrů a podmnožin trénovacích vektorů. V této úloze jsou pro kartézské genetické programování implementovány a porovnány dva koevoluční přístupy. Bylo experimentálně ukázáno, že pouze 15-20 % z původních trénovacích vektorů je dostačujících pro nalezení obrazového filtru poskytujícího stejnou kvalitu filtrování nejlepší filtr nalezený pomocí standardního CGP, který používá celou trénovací množinu. Medián času potřebného k evolučnímu návrhu obrazových filtrů se pomocí koevoluce oproti standardnímu CGP podařilo 2.99 krát snížit.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Michaela Draho{\v{s}}ov{\'{a}} and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Acceleration of Evolutionary Image Filter Design
	Using Coevolution in Cartesian GP},
  pages = {163--172},
  booktitle = {The 12th International Conference on Parallel Problem
	Solving from Nature},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2012,
 number = 7491,
  year = 2012,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-32936-4},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-642-32937-1_17},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9967}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https