Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Model vyvíjejících se obvodů. Sborník prací studentů a doktorandů, roč. IV, FEI VUT Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998, pp. 61-62. ISBN 80-214-1141-4.
Publication language:czech
Original title:Model vyvíjejících se obvodů
Title (en):Model of Evolvable Hardware
Pages:61-62
Book:Sborník prací studentů a doktorandů, roč. IV, FEI VUT Brno
Place:Brno, CZ
Year:1998
ISBN:80-214-1141-4
Publisher:Akademické nakladatelství CERM
BibTeX:
@INBOOK{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Model vyv{\'{i}}jej{\'{i}}c{\'{i}}ch se
	obvod{\r{u}}},
   pages = {61--62},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k prac{\'{i}} student{\r{u}} a doktorand{\r{u}},
	ro{\v{c}}. IV, FEI VUT Brno},
   year = 1998,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Akademick{\'{e}} nakladatelstv{\'{i}} CERM},
   ISBN = {80-214-1141-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=6388}
}

Your IPv4 address: 34.239.173.11
Switch to https