Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Komprese obrazu s využitím modelu evolvable hardware. Sborník prací studentů a doktorandů, FEI VUT Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999, pp. 103-104. ISBN 80-214-1155-4.
Publication language:czech
Original title:Komprese obrazu s využitím modelu evolvable hardware
Title (en):Image Compression with Model of Evolvable Hardware
Pages:103-104
Book:Sborník prací studentů a doktorandů, FEI VUT Brno
Place:Brno, CZ
Year:1999
ISBN:80-214-1155-4
Publisher:Akademické nakladatelství CERM
BibTeX:
@INBOOK{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Komprese obrazu s vyu{\v{z}}it{\'{i}}m modelu
	evolvable hardware},
   pages = {103--104},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k prac{\'{i}} student{\r{u}} a doktorand{\r{u}},
	FEI VUT Brno},
   year = 1999,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Akademick{\'{e}} nakladatelstv{\'{i}} CERM},
   ISBN = {80-214-1155-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=6390}
}

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https