Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard and SEKANINA Lukáš, ed. Sborník pracovního semináře "Počítačové architektury a diagnostika" pro studenty doktorského studia. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2003. ISBN 80-214-2471-0.
Publication language:czech
Original title:Sborník pracovního semináře "Počítačové architektury a diagnostika" pro studenty doktorského studia
Title (en):Proceedings of Computer Architectures & Diagnostics workshop for PhD Students
Pages:84
Conference:Pracovní seminář Počítačové architektury & diagnostika 2003 pro studenty doktorského studia
Place:Brno, CZ
Year:2003
ISBN:80-214-2471-0
Publisher:Department of Computer Systems FIT BUT
Keywords
Computer architectures, diagnostics.
Annotation
Proceedings of unformal workshop for PhD students.
BibTeX:
@PROCEEDINGS{
   editor = {Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
   title = {Sborn{\'{i}}k pracovn{\'{i}}ho
	semin{\'{a}}{\v{r}}e
	"Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	architektury a diagnostika" pro studenty
	doktorsk{\'{e}}ho studia},
   pages = 84,
   year = 2003,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Computer Systems FIT BUT},
   ISBN = {80-214-2471-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7290}
}

Your IPv4 address: 100.24.209.47
Switch to https