Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

BIDLO Michal and SEKANINA Lukáš. Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, pp. 81-83. ISBN 80-85645-56-4.
Publication language:czech
Original title:Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů
Title (en):Biology-Inspired Computing Systems Education Support
Pages:81-83
Proceedings:Pedagogický software 2006
Conference:Pedagogický software 2006
Place:České Budějovice, CZ
Year:2006
ISBN:80-85645-56-4
Publisher:Scientifik Pedagogical Publishing
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2006/ps2006.pdf [PDF]
Keywords
Education support, biology-inspired computing technique, cellular automaton
Annotation
The paper summarizes basic principles of the biology-inspired computing techniques (so-called softcomputing) and focuses on the problems of the education support of this special subfield of informatics. A Cellular Automata Simulator represents a sample application of demonstrating the principles of this massive-parallel biology-inspired computational model.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Prost{\v{r}}edky pro podporu
	vzd{\v{e}}l{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} v oblasti
	biologi{\'{i}} inspirovan{\'{y}}ch
	v{\'{y}}po{\v{c}}etn{\'{i}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}},
   pages = {81--83},
   booktitle = {Pedagogick{\'{y}} software 2006},
   year = 2006,
   location = {{\v{C}}esk{\'{e}} Bud{\v{e}}jovice, CZ},
   publisher = {Scientifik Pedagogical Publishing},
   ISBN = {80-85645-56-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8127}
}

Your IPv4 address: 34.236.38.146
Switch to https