Ing. Karel Slaný

Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí

Název v angličtině:Design and hardware implementation of a patent-invention machine
Hlavní řešitel:Sekanina Lukáš
Spoluřešitelé:Bidlo Michal, Čapka Ladislav, Dvořák Václav, Gajda Zbyšek, Jaroš Jiří, Kobliha Miloš, Martínek Tomáš, Mikušek Petr, Schwarz Josef, Slaný Karel, Šimek Václav, Vašíček Zdeněk, Žaloudek Luděk
Agentura:Grantová agentura České republiky
Kód:GA102/07/0850
Zahájení:2007-01-01
Ukončení:2009-12-31
Klíčová slova:evoluční návrh, programovatelné hradlové pole, patent
Anotace:
Tento projekt základního výzkumu se zabývá novým přístupem k návrhu a implementaci inteligentních strojů. Cílem projektu je navrhnout a implementovat zařízení umožňující automaticky generovat inovativní řešení, která budou schopna soutěžit s výtvory kreativního návrháře a budou patentovatelná. Toto zařízení bude založeno na implementaci systému pro genetické programování akcelerované s využitím programovatelného hradlového pole, které na jednom čipu integruje jak  rekonfigurovatelnou logiku tak i procesory PowerPC. Pomocí tohoto zařízení budou automaticky generována patentovatelná řešení v oblastech návrhu číslicových obvodů, plánování, zpracování obrazů, predikce, návrhu molekul apod. Protože toto zařízení bude zhotoveno jako relativně malý vestavěný systém, bude ho možné využít pro generování inteligentních řešení těch problémů, které dynamicky vznikají v reálných aplikacích, např. v mobilních systémech, adaptivních dopravních kontrolérech, robotech apod. Jedná se o multidisciplinární projekt umělé inteligence a různých vědeckých a inženýrských oborů.

Produkty

2009Obvodový akcelerátor pro evoluční návrh obrazových filtrů, funkční vzorek, 2009
Autoři: Vašíček Zdeněk, Sekanina Lukáš
 REPOMOkit - univerzální vývojová platforma pro polymorfní elektroniku, funkční vzorek, 2009
Autoři: Šimek Václav, Růžička Richard, Sekanina Lukáš, Vašíček Zdeněk
2008Nástroje pro kartézské genetické programování, software, 2008
Autoři: Vašíček Zdeněk, Sekanina Lukáš
2007Generátor testovacích obvodů na úrovni RTL, software, 2007
Autoři: Pečenka Tomáš, Kotásek Zdeněk

Publikace

2012SEKANINA Lukáš. Evolvable hardware. Handbook of Natural Computing. Berlin: Springer Verlag, 2012, s. 1657-1705. ISBN 978-3-540-92909-3.
2010JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4208-5.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Hardware Accelerator of Cartesian Genetic Programming with Multiple Fitness Units. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 29, č. 6, s. 1359-1371. ISSN 1335-9150.
2009BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Comparison of the Uniform and Non-Uniform Cellular Automata-Based Approach to the Development of Combinational Circuits. In: Proceedings 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 423-430. ISBN 978-0-7695-3714-6.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Development of Combinational Circuits Using Non-Uniform Cellular Automata: Initial Results. In: Genetic and Evolutionary Computation. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 1839-1840. ISBN 978-1-60558-325-9.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Investigating Gate-Level Evolutionary Development of Combinational Multipliers Using Enhanced Cellular Automata-Based Model. In: Proc. of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. NA: IEEE Computational Intelligence Society, 2009, s. 2241-2248. ISBN 978-1-4244-2958-5.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Optimalizace firmware pro vestavěné logcké řízení. IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: IFAC, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 109-114. ISBN 978-3-902661-69-2. ISSN 1474-6670.
 GAJDA Zbyšek. Návrh a optimalizace polymorfních obvodů. In: Počítačová architektura a Diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 63-67. ISBN 978-80-7318-847-4.
 JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Parallel BMDA with an Aggregation of Probability Models. In: Proceeding of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Trondheim: IEEE Computational Intelligence Society, 2009, s. 1683-1690. ISBN 978-1-4244-2959-2.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Optimization of Multistage Interconnection Networks Performance. In: Proceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2009. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 1537-1544. ISBN 978-1-60558-325-9.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. Heuristic Synthesis of MTBDDs Based On Local Width Minimization. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2009, s. 235-235. ISBN 978-80-87342-04-6.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. Heuristic Synthesis of Multi-Terminal BDDs Based on Local Width/Cost Minimization. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 605-608. ISBN 978-0-7695-3782-5.
 MIKUŠEK Petr. Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 118-123. ISBN 978-80-7318-847-4.
 MIKUŠEK Petr. Multi-Terminal BDD Synthesis and Applications. In: Proceedings 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). Prague: IEEE Computer Society, 2009, s. 721-722. ISBN 978-1-4244-3892-1.
 SEKANINA Lukáš, RŮŽIČKA Richard a GAJDA Zbyšek. Polymorphic FIR Filters with Backup Mode Enabling Power Savings. In: Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 43-50. ISBN 978-0-7695-3714-6.
 SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard, BIDLO Michal, JAROŠ Jiří a ŠVENDA Petr. Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Praha: Nakladatelství Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1729-1.
 SEKANINA Lukáš. Evolvable Hardware: From Applications to Implications for the Theory of Computation. In: Proc. of the 8th Int. Conference on Unconventional Computation. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 24-36. ISBN 978-3-642-03744-3.
 SLANÝ Karel. Comparison of CGP and Age-Layered CGP Performance in Image Operator Evolution. In: Genetic Programming, 12th European Conference, EuroGP 2009. Tübingen: Springer Verlag, 2009, s. 351-361. ISBN 978-3-642-01180-1. ISSN 0302-9743.
 SLANÝ Karel. Towards the Automatic Evolutionary Prediction of the FOREX Market Behaviour. In: Proceedings of the 2009 International Conference on Adaptive and Intelligent Systems. Klagenfurt: IEEE Computer Society, 2009, s. 141-145. ISBN 978-0-7695-3827-3.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Efficient Hardware Accelerator for Symbolic Regression Problems. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2009, s. 192-199. ISBN 978-80-87342-04-6.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal, SEKANINA Lukáš, TORRESEN Jim, GLETTE Kyrre a FURUHOLMEN Marcus. Evolution of Impulse Bursts Noise Filters. In: Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 27-34. ISBN 978-0-7695-3714-6.
 ŽALOUDEK Luděk, SEKANINA Lukáš a ŠIMEK Václav. GPU Accelerators for Evolvable Cellular Automata. In: Computation World: Future Computing, Service Computation, Adaptive, Content, Cognitive, Patterns. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 533-537. ISBN 978-0-7695-3862-4.
 ŽALOUDEK Luděk. Akcelerace evoluce pravidel celulárních automatů na GPU. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 173-178. ISBN 978-80-7318-847-4.
2008BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata. In: 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008, s. 11-18. ISBN 978-0-7695-3166-3.
 BIDLO Michal a ŠKARVADA Jaroslav. Instruction-based development: From evolution to generic structures of digital circuits. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems. Amsterdam: IOS Press, 2008, roč. 12, č. 3, s. 221-236. ISSN 1327-2314.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. LUT Cascade-Based Implementation of Allocators. In: Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 85-89. ISBN 978-1-4244-2482-5.
 DVOŘÁK Václav. Communication Performance of Mesh- and Ring-Based NoCs. In: Proceedings of the 7th Int. Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 156-161. ISBN 978-0-7695-3106-9.
 DVOŘÁK Václav. Embedded Firmware Development with Multi-Way Branching. In: Proc. of the 3rd Int. Coference on Systems. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 317-322. ISBN 978-0-7695-3105-2.
 DVOŘÁK Václav. Implementation of Combinational and Sequential Functions in Embedded Firmware. International Journal of Software Engineering and Its Applications. Daegu: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2008, roč. 2, č. 1, s. 43-54. ISSN 1738-9984.
 HORNBY Gregory S., SEKANINA Lukáš a HADDOW Pauline C., ed. Proceedings of Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008. ISBN 978-3-540-85856-0.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. An Evolutionary Design Technique for Collective Communications on Optimal Diameter-Degree Networks. In: 2008 Genetic and Evolutionary Computational Conference GECCO. New York: Association for Computing Machinery, 2008, s. 1539-1546. ISBN 978-1-60558-131-6.
 JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Evoluční návrh wormhole kolektivních komunikací. In: Proceedings of Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Technische Universitaet Wien, 2008, s. 2. ISBN 978-3-200-01612-5.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Fault Tolerant Collective Communications. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 261-272. ISBN 978-3-540-85856-0.
 KOBLIHA Miloš. Evolutionary Optimization of Dynamic Problems: a Short Survey. In: 14th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojní ČVUT, 2008, s. 26-31. ISBN 978-80-214-3675-6.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. In: 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008, s. 795-802. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 261-261. ISBN 978-80-7355-082-0.
 PEČENKA Tomáš, SEKANINA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Evolution of Synthetic RTL Benchmark Circuits with Predefined Testability. ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems. 2008, roč. 13, č. 3, s. 1-21. ISSN 1084-4309.
 SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. Parallel Bivariate Marginal Distribution Algorithm with Probability Model Migration. Linkage in Evolutionary Computation. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 3-23. ISBN 978-3-540-85067-0.
 SLANÝ Karel. Branch Predictor On-line Evolutionary System. In: 2008 Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO. New York: Association for Computing Machinery, 2008, s. 1643-1648. ISBN 978-1-60558-131-6.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Hardware Accelerators for Cartesian Genetic Programming. In: Eleventh European Conference on Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 230-241. ISBN 978-3-540-78670-2.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Novel Hardware Implementation of Adaptive Median Filters. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, s. 110-115. ISBN 978-1-4244-2276-0.
 VAŠÍČEK Zdeněk, ŽÁDNÍK Martin, SEKANINA Lukáš a TOBOLA Jiří. On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms in FPGA. In: Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 141-152. ISBN 978-3-540-85856-0.
 ŽALOUDEK Luděk. Sebereplikace ve výpočetních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 131-136. ISBN 978-80-7372-378-1.
2007BIDLO Michal. Evolutionary Design of Generic Combinational Multipliers Using Development. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 77-88. ISBN 978-3-540-74625-6.
 DVOŘÁK Václav, JAROŠ Jiří a OHLÍDAL Miloš. Optimum Topology-Aware Scheduling of Many-to-Many Collective Communications. In: Proceedings of The Sixth International Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2007, s. 1-6. ISBN 0-7695-2805-8.
 DVOŘÁK Václav. Efficient Evaluation of Multiple-Output Boolean Functions in Embedded Software or Firmware. Journal of Software. Oulu: 2007, roč. 2, č. 5, s. 52-63. ISSN 1796-217X.
 DVOŘÁK Václav. Implementation of Combinational and Sequential Functions in Embedded Firmware. In: Proceedings of the 2007 International Conference on Intelligent Pervasive Computing (IPC-07). Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 2007, s. 80-85. ISBN 978-0-7695-3006-2.
 DVOŘÁK Václav. LUT Cascade-Based Architectures for High Productivity Embedded Systems. International Review on Computers and Software. Naples, Italy: 2007, roč. 2, č. 4, s. 357-365. ISSN 1828-600X.
 DVOŘÁK Václav. Space-Time Trade-offs in SW Evaluation of Boolean Functions. In: Proceedings of The Second International Conference on Systems. New York: IEEE Computer Society, 2007, s. 6. ISBN 0-7695-2807-4.
 DVOŘÁK Václav. Time- and Space-Efficient Evaluation of Sparse Boolean Functions in Embedded Software. In: Proceedings of 14th Annual IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 178-185. ISBN 0-7695-2772-8.
 JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Parallel BMDA with Probability Model Migration. In: Proceeding of 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Singapore: IEEE Computer Society, 2007, s. 1059-1066. ISBN 1-4244-1340-0.
 JAROŠ Jiří, OHLÍDAL Miloš a DVOŘÁK Václav. An Evolutionary Approach to Collective Communication Scheduling. In: 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2007, s. 2037-2044. ISBN 978-1-59593-697-4.
 JAROŠ Jiří. Optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích. In: Sborník příspěvků semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 6. ISBN 987-80-7043-605-9.
 KOBLIHA Miloš a SCHWARZ Josef. Self-Organizing Migrating Algorithm for Dynamic Problems: An Experimental study. In: 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2007, s. 24-29. ISBN 978-80-214-3473-8.
 SCHWARZ Josef, JAROŠ Jiří a OČENÁŠEK Jiří. Migration of Probabilistic Models for Island-Based Bivariate EDA Algorithm. In: 2007 Genetic and Evolutionary Computational Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2007, s. 631-631. ISBN 978-1-59593-697-4.
 SEKANINA Lukáš a MARTÍNEK Tomáš. Evolving Image Operators Directly in Hardware. Genetic and Evolutionary Computation for Image Processing and Analysis. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2007, s. 93-112. ISBN 978-977-454-001-1.
 SEKANINA Lukáš. Evolved Computing Devices and the Implementation Problem. Minds and Machines. 2007, roč. 17, č. 3, s. 311-329. ISSN 0924-6495.
 SEKANINA Lukáš. Vztah mezi abstraktním a fyzickým výpočtem v kontextu evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 305-310. ISBN 9788072484126.
 SLANÝ Karel a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Designed Branch Predictors. In: 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2007, s. 18-23. ISBN 978-80-214-3473-8.
 SLANÝ Karel a SEKANINA Lukáš. Fitness Landscape Analysis and Image Filter Evolution Using Functional-Level CGP. In: Genetic Programming, 10th European Conference, EuroGP 2007. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 311-320. ISBN 978-3-540-71602-0.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. An Area-Efficient Alternative to Adaptive Median Filtering in FPGAs. In: Proc. of 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 216-221. ISBN 1424410606.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. An Evolvable Hardware System in Xilinx Virtex II Pro FPGA. International Journal of Innovative Computing and Applications. Geneva: Inderscience Publishers, 2007, roč. 1, č. 1, s. 63-73. ISSN 1751-648X.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evaluation of a New Platform For Image Filter Evolution. In: Proc. of the 2007 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 577-584. ISBN 076952866X.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Reducing the Area on a Chip Using a Bank of Evolved Filters. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 222-232. ISBN 978-3-540-74625-6.
 ČAPKA Ladislav a VAŠÍČEK Zdeněk. Investigating the Influence of Mutation Operators in Cartesian Genetic Programming. In: 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2007, s. 43-47. ISBN 978-80-214-3473-8.

Vaše IPv4 adresa: 54.156.51.193
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]