Ing. Karel Slaný

SLANÝ Karel. Evoluční adaptace prediktorů v reálném čase. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 89-95. ISBN 978-80-7372-378-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční adaptace prediktorů v reálném čase
Název (en):Real-time Evolutionary Adaptation of Predictors
Strany:89-95
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-7372-378-1
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Soubory: 
Soubor /pub/8747/clanek.pdf nemáte právo číst:
/pub/8747/clanek.pdf nemáte právo číst
Klíčová slova
evoluční adaptace, genetické programování, časové řady
Anotace
Příspěvěk shrnuje teze disertační práce, která se zabývá konstrukcí adaptivního prediktoru časových řad na bázi genetického programování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Karel Slan{\'{y}}},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} adaptace prediktor{\r{u}} v
	re{\'{a}}ln{\'{e}}m {\v{c}}ase},
   pages = {89--95},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2008},
   year = {2008},
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7372-378-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8747}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.144.84.155
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]