Ing. Karel Slaný

SLANÝ Karel. Evoluční adaptace prediktorů v reálném čase. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 89-95. ISBN 978-80-7372-378-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční adaptace prediktorů v reálném čase
Název (en):Real-time Evolutionary Adaptation of Predictors
Strany:89-95
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-7372-378-1
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Klíčová slova
evoluční adaptace, genetické programování, časové řady
Anotace
Příspěvěk shrnuje teze disertační práce, která se zabývá konstrukcí adaptivního prediktoru časových řad na bázi genetického programování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Karel Slan{\'{y}}},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} adaptace prediktor{\r{u}} v
	re{\'{a}}ln{\'{e}}m {\v{c}}ase},
   pages = {89--95},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2008},
   year = {2008},
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7372-378-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8747}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.190.77
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]