Doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií (UPGM)
Zařazení:Docent
Funkce:
Výzkumná skupina dolování dat z řeči BUT Speech@FIT - výzkumník
Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT
Výzkumná skupina znalostních technologií
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1282
volání přes GSM O2 +420 72681-1282
volání přes GSM T-Mobile +420 60407-1282
Fax:+420 54114-1270
Místnost:Kancelář L223
Adresa:UPGM FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 23.20.165.182
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]