next up previous contents
Next: Dynamické systémy s fraktální Up: Základní pojmy Previous: Atraktor dynamického systému

Chaos

Chaos je z časového hlediska budoucí stav deterministického dynamického systému, který není předpovídatelný v důsledku velké citlivosti na počáteční podmínky. Aby byl systém chaotický, musí mít velké množství počátečních podmínek, které jsou nestabilní. Chaos může nastat v systému, který má více než dvě stavové proměnné, tedy například v trojrozměrném prostoru. Pro diskrétní procesy existuje i jednorozměrný chaos. Jako příklad můžeme uvést takzvanou Logistickou mapu, která je definována předpisem:

f(x)=r*x(1-x) (2.1)

Tato funkce je pro r>4 chaotická. Chaotické dynamické systémy mohou vykreslovat ve stavovém prostoru fraktální struktury, ale není to nutnou podmínkou.

Tisnovsky Pavel
1999-05-30