next up previous contents
Next: Lineární algebra Up: Vytváření IFS kódu Previous: Vytváření IFS kódu

Základy lineární algebry a maticový počet

Při vytváření IFS kódu i pro generování výsledné IFS koláže se používají afinní transformace. Afinní transformace vzniká složením několika lineárních transformací. Afinní transformace lze popsat různě, nejvýhodnější je však popis pomocí matic. Dosahuje se tak výrazného ušetření paměťového místa a současně i zrychlení výpočtu. Proto je potřeba zavést základní pojmy z lineární algebry a z maticového počtu, abychom pochopili další kapitoly.

 

Tisnovsky Pavel
1999-05-30