next up previous contents
Next: Afinní transformace Up: Základy lineární algebry a Previous: Maticový počet

Lineární transformace

Nech» C je čtvercová matice řádu n. Zobrazení aritmetického lineárního prostoru $V^n \to V^n$ definované předpisem:

y=Cx (4.4)

se nazývá lineární transformace ve Vn. Matice C se nazývá matice transformace.

Tisnovsky Pavel
1999-05-30