next up previous contents
Next: Vytvoření základního objektu a Up: Základy lineární algebry a Previous: Lineární transformace

Afinní transformace

Afinní transformace je definována vztahem:

w(X)=AX+B (4.5)

Jedná se o maticový zápis, tedy:

\begin{displaymath}w:\left( \begin{array}{c}x_2 \\ y_2 \end{array} \right)
=\le...
...ight)+
\left( \begin{array}{c}b_1 \\ b_2 \end{array} \right)
\end{displaymath} (4.6)

Jednotlivé koeficienty matice A se uplatňují při rotaci, zkosení a změně měřítka, koeficienty matice B při posunutí.

Tisnovsky Pavel
1999-05-30