HaxeMaps

HaxeMaps je open-source knihovna pro Flash sloužící k zobrazování mapových podkladů a tvorbě aplikací poskytujících mapové služby.

mapapi.png

Vlastnosti

 • přenostitelný kód (Haxe)

 • jednoduché lehce rozšiřitelné API

 • malý footprint (max. 20kB) - nevyžaduje preload

 • umožňuje kombinovat rastrová a vektorová data

 • dovoluje napojení na libovolnou mapovou službu

 • inteligentní načítání dlaždic pomocí prioritní fronty

 • volitelná plynulá změna rozlišení mapy

 • možnost rychlého generování a manipulace s vektorovými vrstvami (Flash engine)

Kontakt

1. Referenční manuál

Základní třídy

 • Canvas - vykreslovací plátno, správce vrstev

 • Layer - bázová třída realizující mapovou vrstvu

 • MapService - zdroj rastrových dat, transformace souřadnic

 • LngLat - uchování souřadnic

Třídy rozšiřující

 • TileLayer - třída TileLayer rozšiřuje třídu Layer a implementuje zobrazování rastrových dat

 • QuadTree - struktura QuadTree pro efektivní přístup k objektům

2. Příklady použití

3. Download a překlad

Zdrojové kódy je možné stáhnout ze stránek projektu.

Pro překlad je zapotřebí mít nainstalovaný překladač Haxe, který je možné získat zde. Překlad spočívá v napsání:

> mkdir haxemaps & cd haxemaps
> wget http://haxemaps.googlecode.com/files/examples-1.0.zip
> unzip examples-1.0.zip
> haxe -swf map.swf -swf-version 9 -main Example01 -swf-header 800:600:120:ffffff -cp haxemaps

Kde parametr -main Example01 určuje název třídy obsahující metodu main, která realizuje vlastní aplikaci a parametr -cp haxemaps určuje adresář, ve kterém se mají hledat knihovní třídy. Výsledkem je soubor map.swf, který lze umístit na webové stránky. K zabudování flash objektu je možné použít například knihovnu swfobject.

Pro uživatele preferující komerční nástroje se nabízí možnost vygenerovat pomocí Haxe kód v ActionScriptu AS3 a poté přeložit pomocí nástrojů Adobe (více informací lze získat zde).

> haxe -as3 map_as3 -main Example01 -swf-header 800:600:120:ffffff -cp haxemaps
> cd map_as3
> mxmlc -output map.swf __main__.as

4. Online demo

Pro správnou funkci je vyžadován Flash player
   

TODO

Zobrazeno: 3609x Naposledy: 18.8.2018 01:47:41