Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

Technické hodnocení biometrických systémů

Název v angličtině:Technical Evaluation of Biometric Systems
Hlavní řešitel:Drahanský Martin
Spoluřešitelé:Orság Filip
Další řešitelé:Lodrová Dana, Vašíček Zdeněk
Agentura:Národní bezpečnostní úřad
Kód:ST20072007006
Zahájení:2007-03-27
Ukončení:2007-12-31
Klíčová slova:otisk prstu, testování, metodika, SDK
Anotace:
Projekt se zabývá zpracování metodiky pro testování biometrických systémů, především systémů rozpoznávání otisků prstů. V rámci projektu budou otestovány i tři SDK (Identix, Sagem a BioLink).

Publikace

2007DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Testování kvality snímků otisků prstů. In: Datakon 2007. Brno: Masarykova universita, 2007, s. 161-168. ISBN 978-80-7355-076-9.
 DRAHANSKÝ Martin. Methods for Quality Determination of Papillary Lines in Fingerprints. Gaithersburg, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Přehled biometrických systémů a testování jejich spolehlivosti. Praha, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Testen der Qualität von Fingerabdruckbildern. Berlín, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Identita v nás ukrytá (detailní rozbor biometrických systémů). CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 24-25. ISSN 1211-3085.
 ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Präsentation der Forschungsgruppe Biometrie und BUSLab. Darmstadt, 2007.
 POLÁŠKOVÁ Markéta a DRAHANSKÝ Martin. Technické hodnocení biometrických systémů. Brno, 2007, s. 1-1.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.195.11
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]