Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

Technical Evaluation of Biometric Systems

Czech title:Technické hodnocení biometrických systémů
Research leader:Drahanský Martin
Team leaders:Orság Filip
Team members:Lodrová Dana, Vašíček Zdeněk
Agency:Czech National Security Agency
Code:ST20072007006
Start:2007-03-27
End:2007-12-31
Keywords:fingerprint, testing, methodology, SDK
Annotation:
This project deals with methodology for testing of biometric systems, especially of systems for fingerprint recognition. Within the scope of this project will be tested three SDKs (Identix, Sagem and BioLink).

Publications

2007DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Testování kvality snímků otisků prstů. In: Datakon 2007. Brno: Masaryk University, 2007, pp. 161-168. ISBN 978-80-7355-076-9.
 DRAHANSKÝ Martin. Methods for Quality Determination of Papillary Lines in Fingerprints. Gaithersburg, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Přehled biometrických systémů a testování jejich spolehlivosti. Praha, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Testen der Qualität von Fingerabdruckbildern. Berlín, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Identita v nás ukrytá (detailní rozbor biometrických systémů). CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2007, vol. 2007, no. 4, pp. 24-25. ISSN 1211-3085.
 ORSÁG Filip and DRAHANSKÝ Martin. Präsentation der Forschungsgruppe Biometrie und BUSLab. Darmstadt, 2007.
 POLÁŠKOVÁ Markéta and DRAHANSKÝ Martin. Technické hodnocení biometrických systémů. Brno, 2007, pp. 1-1.

Your IPv4 address: 35.173.234.237
Switch to https