Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

Pracoviště:Ústav počítačových systémů (UPSY)
Zařazení:Docent
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1165
Místnost:Kancelář L307
Adresa:UPSY FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno
Researcher ID A-3655-2016
ORCID iD 0000-0002-2279-5217
Scopus Author ID 14034787400
Jabber:vasicek@jabber.fit.vutbr.cz
ResearchGate:Zdenek_Vasicek

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https