Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Functional-Level Development of Image Filters by Means of Cellular Automata. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapore: IEEE Computer Society, 2013, s. 29-36. ISBN 978-1-4673-5847-7. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6613279
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Functional-Level Development of Image Filters by Means of Cellular Automata
Název (cs):Vývoj obrazových filtrů na úrovni funkčních bloků pomocí celulárních automatů
Strany:29-36
Sborník:2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES)
Konference:2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems - From Biology to Hardware
Řada knih:Proceedings of the 2013 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)
Místo vydání:Singapore, SG
Rok:2013
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6613279
ISBN:978-1-4673-5847-7
DOI:10.1109/ICES.2013.6613279
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2013/ssci-ices2013.pdf [PDF]
Klíčová slova
Genetic algorithm, image filter, development, cellular automaton.
Anotace
V článku je představena vývojová metoda pro generování obrazových filtrů na úrovni funkčních bloků. Tato metoda je založena na jednorozměrných uniformních celulárních automatech. Principem je rozšíření přechodové funkce celulárního automatu tak, aby každá buňka byla schopna během určení svého dalšího stavu generovat určitý funkční blok. Genetický algoritmus je použit k nalezení vhodného celulárního automatu (tj. jeho počátečního stavu a přechodové funkce), který je schopen v konečném počtu kroků vygenerovat funkční výpočetní strukturu pro eliminaci daného typu šumu z obrazu. Jsou prezentovány výsledky experimentů uvažujících různá nastavení vývojového systému. Výsledné obrazové filtry jsou vyhodnoceny na různých typech obrázků v odstínech šedé poškozených šumem typu sůl-pepř o různé intenzitě. Je provedeno vyhodnocení výsledných filtrů v porovnání s konvenčními mediánovými filtry z pohledu kvality filtrace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Functional-Level Development of Image Filters by Means of
	Cellular Automata},
  pages = {29--36},
  booktitle = {2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems
	(ICES)},
  series = {Proceedings of the 2013 IEEE Symposium Series on
	Computational Intelligence (SSCI)},
  year = {2013},
  location = {Singapore, SG},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4673-5847-7},
  doi = {10.1109/ICES.2013.6613279},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10247}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.156.51.193
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]