Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. On Evolution of Multi-Category Pattern Classifiers Suitable for Embedded Systems. In: Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 234-245. ISBN 978-3-662-44302-6. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44303-3_20
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Evolution of Multi-Category Pattern Classifiers Suitable for Embedded Systems
Název (cs):Evoluční návrh klasifikátorů vhodných pro vestavěné systémy
Strany:234-245
Sborník:Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014
Konference:17th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 8599
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2014
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44303-3_20
ISBN:978-3-662-44302-6
DOI:10.1007/978-3-662-44303-3_20
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
cartesian genetic programming, pattern classifier, handwritten digit recognition
Anotace
Příspěvek se zabývá evolučním návrhem klasifikátorů pro rozpoznávání ručně psaných číslic. Pro návrh je využit algoritmus kartézského genetického programování. V článku jsou diskutovány a vyhodnoceny dva odlišné přístupy - návrh klasifikátoru s více výstupy a návrh více binárních klasifikátorů. Cílem je automaticky navrhnout takový klasifikátor, který vyžaduje mnohem nižší počet operací než např. běžně používaný přístup založený Support Vector Machines.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {On Evolution of Multi-Category Pattern Classifiers Suitable
	for Embedded Systems},
  pages = {234--245},
  booktitle = {Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014},
  series = {LNCS 8599},
  year = {2014},
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-662-44302-6},
  doi = {10.1007/978-3-662-44303-3_20},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10482}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.164.184
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]