Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary approximation of complex digital circuits. In: Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2015, s. 1505-1506. ISBN 978-1-4503-3488-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary approximation of complex digital circuits
Název (cs):Evoluční aproximace složitých číslicových obvodů
Strany:1505-1506
Sborník:Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation Conference
Konference:Genetic and Evolutionary Computation Conference 2015
Místo vydání:New York, US
Rok:2015
ISBN:978-1-4503-3488-4
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
digital circuit, approximate computing, binary decision diagram, evolutionary design 
Anotace
Aproximace obvodů se v poslední době stala používanou metodou pro realizaci energeticky úsporných elektronických systémů. Otevřenou otázkou je, jak efektivně získat aproximační obvody, které budou vykazovat vhodný kompromis mezi klíčovými parametry - chybou, příkonem, plochou a zpožděním. Evoluční přístup byl doposud obtížně použitelné pro aproximaci složitějších kombinačních obvodů, zejména kvůli časově náročné evaluaci kandidátních aproximací. V článku je představena metoda využívající binární rozhodovací diagramy (BDD) pro určení míry shody mezi kandidátní aproximací obvodu a jeho plně funkční verzí. Metoda umožňuje aproximovat obvody s desítkami vstupů a stovkami hradel.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
   title = {Evolutionary approximation of complex digital circuits},
   pages = {1505--1506},
   booktitle = {Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on
	Genetic and Evolutionary Computation Conference},
   year = {2015},
   location = {New York, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-3488-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10808}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.182.16
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]