Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

ČEŠKA Milan, MATYÁŠ Jiří, MRÁZEK Vojtěch, SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished. In: Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD). Irvine, CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 416-423. ISBN 978-1-5386-3093-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished
Název (cs):Aproximace komplexních aritmetických obvodů s garantovanou chybou: 32-bitové násobičky
Strany:416-423
Sborník:Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD)
Konference:2017 IEEE / ACM International Conference On Computer Aided Design
Místo vydání:Irvine, CA, US
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-3093-8
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon06A_2.pdf1,34 MB2017-11-09 08:28:00
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
approximate computing, logical synthesis, genetic programming, formal methods
Anotace
V tomto článku představujeme novou metodu, která umožňuje aproximaci aritmetických obvodů s matematickou garancí aproximační chyby. Tato metoda unikátním způsobem spojuje techniky formální verifikace aproximovaných obvodů a algoritmu pro prohledávání stavového prostoru. Klíčovou myšlenkou našeho přístupu je to, že hledáme obvody, které jsou jednoduše verifikovatelné. Tato metoda byla implementována jako rozšíření do nástroje ABC a byla vyhodnocena na úloze funkční aproximace násobiček (až 32-bitové operandy) a sčítaček (až 128-bitové operandy). Během několika hodin jsme zkonstruovali kvalitní Pareto frontu 32-bitových násobiček s dobrým poměrem mezi plochou obvodu a aproximační odchylkou. Toto je poprvé, co byly navrženy takto velké aproximační obvody s garantovanou odchylkou. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Maty{\'{a}}{\v{s}} and Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error
	Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished},
   pages = {416--423},
   booktitle = {Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference On
	Computer Aided Design (ICCAD)},
   year = {2017},
   location = {Irvine, CA, US},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-5386-3093-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11420}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.52.82
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]