Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Cellular Automata-Based Development of Combinational and Polymorphic Circuits: A Comparative Study. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 106-117. ISBN 978-3-540-85856-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cellular Automata-Based Development of Combinational and Polymorphic Circuits: A Comparative Study
Název (cs):Vývin kombinačních a polymorfních obvodů založený na celulárních automatech: srovnávací studie
Strany:106-117
Sborník:Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Konference:Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science 5216
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2008
ISBN:978-3-540-85856-0
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2008/ices2008.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evolutionary algorithm, development, cellular automaton, initial state, combinational circuit, polymorphic circuit.
Anotace
V příspěvku je prezentována evoluční metoda využívající vývin (development) založený na celulárních automatech pro návrh kombinačních a polymorfních obvodů. Je studován vliv evoluce počátečního stavu na úspěšnost vyvíjených řešení. Experimenty ukazují, že je výhodnější zvolit vhodný počáteční stav automatu, který se již v průběhu evoluce nemění. Tímto je možné dosáhnout  vyšší úspěšnosti a zrychlení evoluce oproti případu, kdy je počáteční stav automatu evolvován společně s jeho lokální přechodovou funkcí. Představený vývojový model je schopen vývinu široké škály klasických a polymorfních obvodů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Cellular Automata-Based Development of Combinational and
	Polymorphic Circuits: A Comparative Study},
  pages = {106--117},
  booktitle = {Evolvable Systems: From Biology to Hardware},
  series = {Lecture Notes in Computer Science 5216},
  year = {2008},
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-540-85856-0},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8662}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.243.51
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]