Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Development of Combinational Circuits Using Non-Uniform Cellular Automata: Initial Results. In: Genetic and Evolutionary Computation. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 1839-1840. ISBN 978-1-60558-325-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Development of Combinational Circuits Using Non-Uniform Cellular Automata: Initial Results
Název (cs):Vývoj kombinačních obvodů pomocí neuniformních celulárních automatů: prvotní výsledky
Strany:1839-1840
Sborník:Genetic and Evolutionary Computation
Konference:Genetic and Evolutionary Computation Conference
Místo vydání:New York, US
Rok:2009
ISBN:978-1-60558-325-9
Vydavatel:Association for Computing Machinery
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2009/gecco2009.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, vývoj, celulární automat, kombinační obvod.
Anotace
V článku je představen vývojový model založený na neuniformních celulárních automatech pro evoluční vývoj číslicových obvodů na úrovni hradel. Jeho hlavním rysem je modifikovaná lokální přechodová funkce celulárního automatu, v níž je s každým přechodovým pravidlem asociováno logické hradlo. V průběhu vývoje celulárního automatu každá buňka generuje hradlo podle toho, které pravidlo přechodové funkce bylo použito pro výpočet následujícího stavu buňky. Evoluční algoritmus je v tomto případě využit k návrhu celulárního automatu (tj. jeho počátečního stavu a lokální přechodové funkce), který svým vývojem generuje daný kombinační obvod.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Development of Combinational Circuits Using Non-Uniform
	Cellular Automata: Initial Results},
   pages = {1839--1840},
   booktitle = {Genetic and Evolutionary Computation},
   year = {2009},
   location = {New York, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-60558-325-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8989}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.13.210
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]